نمونه کارها
سایت آسیاوب [نسخه جدید] 1400/03/15
سایت آسیاوب [نسخه جدید]

ASP.NET MVC5 , Bootstrap 4.6 , jQuery , Html , Css

مشاهده
سایت خبری آسیاخبر 1399/09/01
سایت خبری آسیاخبر

ASP.NET MVC5 , Bootstrap 4.6 , jQuery , Html , Css

مشاهده
سایت آسیاوب [نسخه قدیم] 1399/02/01
سایت آسیاوب [نسخه قدیم]

HTML , CSS , jQuery

مشاهده
سایت وردپرسی خبری 1398/06/01
سایت وردپرسی خبری

WordPress

* بعلت برخی مشکلات ، سایت فعلا در دسترس نمی باشد....

مشاهده
سایت وردپرسی افیلیت فروشگاهی 1398/04/01
سایت وردپرسی افیلیت فروشگاهی

WordPress

* بعلت برخی مشکلات ، سایت فعلا در دسترس نمی باشد....

مشاهده
نرم افزار آزمایشی مدیریت دانشگاه تحت ویندوز (ناتمام-1394) 1394/06/01
نرم افزار آزمایشی مدیریت دانشگاه تحت ویندوز (ناتمام-1394)

Windows From - C#

مشاهده
نرم افزار آزمایشی مدیریت فروشگاه تحت ویندوز (ناتمام-1394) 1394/04/01
نرم افزار آزمایشی مدیریت فروشگاه تحت ویندوز (ناتمام-1394)

Windows From - C#

مشاهده