نمونه کارها
Card image cap
سایت معرفی

HTML,CSS,jQuery

مشاهده
Card image cap
سایت خبری

ASP.NET MVC5 , jQuery

مشاهده
Card image cap
سایت وردپرسی فروشگاهی

WordPress

مشاهده
Card image cap
سایت وردپرسی خبری

WordPress

مشاهده
Card image cap
نرم افزار آزمایشی مدیریت دانشگاه تحت ویندوز (ناتمام-1394)

C#

مشاهده
Card image cap
نرم افزار آزمایشی مدیریت فروشگاه تحت ویندوز (ناتمام-1394)

C#

مشاهده